SoMe-4

Könsskillnaderna inom psykisk ohälsa på arbetsplatsen - hur agerar du som arbetsgivare? 

Utifrån vår data från ca 15 000 hälsoundersökningar under 2023 kan vi se att kvinnor är överrepresenterade inom all psykisk ohälsa, förutom självmordstankar där män är drabbade i mer än 30% högre utsträckning. Hur kan du som HR eller chef agera proaktivt för att skapa en arbetsmiljö som främjar psykisk hälsa?

I det här webinaret får du experthjälp från Mona Drar och Veronica Andersson. Mona har arbetat som psykolog och organisationskonsult sedan 2003, och har skrivit ett flertal böcker om stress, utmattning och upplevelsen av otillräcklighet. Hon har bland annat arbetat inom psykiatrin med ledarskapsutveckling samt inom företagshälsa. Veronica är legitimerad sjuksköterska och Business Advisor, och har mångårig erfarenhet av att rådge organisationer inom hälsofrämjande ledarskap.