Missade du OneLabs webinar om

Hur arbetsgivare kan förebygga psykisk ohälsa?

I webinaret pratade Mona Drar, leg. psykolog och David Strömbeck, VD OneLab om hur man kan förebygga psykisk ohälsa och vad som utmärker bolag som är framgångsrika med sitt hälsoarbete.

Välkommen att se webinaret här istället.

  • Om du vill veta mer om hur OneLab kan stötta för att förebygga och hantera psykisk ohälsa är du välkommen att kontakta oss. 
  •  

Läs mer om OneLab psykologstöd

  •  

 

HubSpot Video

Hållbara företag skapas av medarbetare som mår bra

Med smarta hälsoundersökningar och moderna verktyg hjälper vi företag att skapa en frisk och hållbar arbetsplats. Genom att upptäcka och förebygga fysiska och psykiska hälsorisker i ett tidigt skede minskar risken för ohälsa hos era medarbetare.

 

Så här fungerar OneLab: 

Mockup_mobil_1

1. Undersökning och kartläggning

  • Tidig upptäckt av hälsorisker genom undersökning av den fysiska och psykiska hälsan hos era medarbetare.
  •  
_M3A3526

2. Hälsorådgivning och vårdmatchning

  • Upptäckta hälsorisker följs upp av en sjuksköterska eller läkare för att tillsammans med medarbetaren gå igenom resultatet och åtgärder som kan förbättra hälsan.
  •  
selfhelp

3. Hälsoråd och självhjälpsprogram

  • Baserat på resultatet får alla medarbetare anpassade rekommendationer och övningar för att själva kunna förbättra sin hälsa.
mu1

4. Datadrivna insikter för HR och chefer

  • HR och chefer får ett övergripande resultat över hälsan i organisationen med analyser, trender och åtgärdsförslag på insatser som kan minska risken för ohälsa.
Läs mer om hur OneLab fungerar