Skapa en frisk och hållbar arbetsplats med OneLab's preventiva hälsoplattform

Vi visar dig hur vår plattform fungerar och hur ni kan använda den för att förebygga ohälsa i er organisation. 

  • ➕ Insamling av komplex hälsodata
  • Vi samlar in relevanta uppgifter om era medarbetare för att undersöka hälsan och identifiera eventuella hälsorisker i er organisation. För all data vi samlar in råder strikt sekretess och vi lyder under Hälso- och sjukvårdslagen. 

  • ➕ Uppföljning på hälsorisker
  • Vårt medicinska team kontaktar alla medarbetare med identifierad hälsorisk för att tillsammans gå igenom resultatet och potentiella åtgärder för att förbättra hälsan. 
  •  
  • ➕ Hälsoprogram och hälsorådgivning
  • Alla medarbetare får tillgång till sina egna resultat och anpassade rekommendationer och program för att förbättra sin hälsa. De kan dessutom själva boka in en hälsorådgivning med vårt medicinska team när de vill. 
  •  
  • ➕ Analys och rapporter
  • Som arbetsgivare får ni en samlad rapport över hälsan i organisationen där ni kan se inom vilka områden det finns störst risk för ohälsa och anpassade rekommendationer på instaser som kan förbättra hälsan. Resultatet går att filtrera på olika parametrar och ni kan se historiken och hur resultatet förändras över tid. 

Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss. 

En preventiv hälsoplattform för hållbara företag

Tidig upptäckt av hälsorisker och aktiv uppföljning från medicinska experter. För en hållbar framtid.